Voorwaarden

U bent vrij om de foto's op deze website of van mijn flickr stream te gebruiken, delen of verspreiden als u dat niet commercieel doet, voorziet van duidelijke naamsvermelding en de foto's niet aanpast of gebruikt in ander werk. De originele opnamen blijven mijn eigendom en hierop gelden alle copyrights. Ik behoud me het recht voor om foto’s op te nemen in mijn portfolio (tenzij schriftelijk anders overeengekomen).